Warren Buffett – 8. Đầu tư cổ phiếu nên lấy giá trị làm kim chỉ nam.

0
54

Tư tưởng đầu tư giá trị là nội dung nòng cốt trong sách lược đầu tư của Buffett. Nói một cách đơn giản là lợi dụng sự biến động của thị trường để mua vào cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường, sau đó đợi giá trở về giá ban đầu, sẽ thu được lợi nhuậ cao. Buffett từng nói : “ Lấy 50 đô-la để mua vào cổ phiếu chỉ có giá trị 1 đô-la”

Lí thuyết đầu tư giá trị được Graham đưa ra sớm nhất, trong con đường đầu tư của mình, Buffett không ngừng phát triển nó. Trong 60 năm đầu tư, trước sau ông đều đi theo tưng tưởng đầu tư giá trị, từ đó tạo được cho mình vị thế quan trọng trong giới đầu tư trên toàn thế giới.

Lí thuyết đầu tư giá trị giúp chỉ ra một đối tượng đã qua chọn lựa cần thận, hơn nữa là tổ hợp các yếu tố đầu tư: phân bổ rủi ro và giá cả hợp lí, đó mới là sự đầu tư thông minh.

Lí thuyết đầu tư giá trị có một điểm rất quan trọng, đó là biên an toàn – thông số đã được tính toán, nếu giá cổ phiếu thấp hơn giá trị của nó, thì tài sản đầu tư đang ở biên an toàn. Do thị trường gán cho cổ phiếu mức giá không phù hợp, mức giá sai lầm này là do tâm lí sợ hãi và lòng tham của con người tạo ra, mức giá này thường ngược lại so với giá trị thực của doanh nghiệp, hoặc cao hơn, hoặc thấp hơn giá thực tế. Mục đích của đầu tư giá trị là tìm ra cổ phiếu giá thấp hơn so với giá trị thực tế.

Đầu tư giá trị xác lập trên ba đặc điểm của thị trường cổ phiếu, bao gồm :

  • Đặc điểm 1 : Giá cổ phiếu bị chi phối bởi một và nhân tố sâu xa và biến đổi khôn lường. Ngài Thị Trường tập hợp sự biến động tâm lí của tất cả nhà đầu tư và khiến cho giá cả rơi vào một mức giá nhất định.
  • Đặc điểm 2: Cổ phiếu là một loại hàng hóa, giá của nó sẽ  bị biến động do chịu sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu, nhưng công ty mà cổ phiếu đại diện thì giá trị nội tại lại giữ ổn định. Giá trị  nội tại của doanh nghiệp không đồng nghĩa với giá trị thường, cho dù một ngày nào đấy giá trị và giá cả đống nhất, nhưng trong đa số các trường hợp, hai thông số này không đồng đẳng với nhau.
  • Đặc điểm 3: Khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của công ty mà mua vào cổ phiếu, thì sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Sự chênh lệch giữ giá trị thực và giá cả chính là “Biên an toàn” mà Graham định nghĩa. Chênh lệch càng lớn thì độ an toàn càng cao.

Nội dung chính của sách lược đầu tư chính là đánh giá giá trị nội tại của một cổ phiếu nào đó trước rồi đem so sánh với giá trị thị trường. Nếu giá của cổ phiếu thấp hơn giá trị thực và có được biên an toàn chắc chắn thì nên mua vào cổ phiếu này.

Đầu tư giá trị được tạo nên từ hai chữ “đầu tư”, đầu tư không đồng nhất với đầu cơ. Hành vi đầu tư chân chính là có thể mang lại độ an toàn của tài sản, và mức lợi nhuận tích hợp với thời kì sau.

Vì thế, trong quá trình đầu tư, những điều nhà đầu tư nên làm là: Đầu tiên, phải có tâm lí của người sở hữu doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu, đánh giá rõ ràng doanh nghiệp này; sau đó, không được vì sự biến đổi của thị trường mà đưa ra quyết định sai lầm.

Giá cả có thể sẽ có sự chênh lệch với giá trị thực của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định nào đó, nhưng cuối cùng vẫn sẽ về giá trị thực; nếu xét trong cả quá trình thì nó chẳng khác nào một bàn cân.

Kiên trì suy nghĩ độc lập, thiết lập và tăng cường niềm tien, chính là một trong những thứ mà nhà đầu tư cần phải học.

POINT

  1. Bản chất của đầu tư giá trị đến từ quy luật giá trị. Trong quy luật giá trị, giá cả của hàng hóa sẽ có sự biến động nhất định, mua cổ phiếu khi giá thấp hơn giá trị nội tại cổ phiếu thì sẽ thu được lợi nhuân cao hơn nhiều.

3 NHÂN TỐ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

  • Giá cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bị chi phối bởi một vài nhân tố sâu xa và biến đổi khôn lường. Ngài Thị Trường tập hợp sự biến động tâm lí của tất cả nhà đầu tư và khiến cho giá cả rơi vào một mức giá nhất định.

  • Giá trị của cổ phiếu.

Cổ phiếu là một loại hàng hóa, giá của nó sẽ bị biến động do chịu sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu, nhưng công ty mà cổ phiếu đại diện thì giá trị nội tại của doanh nghiệp không đồng nghĩa với giá thị trường, cho dù một ngày nào đó giá trị và giá cả đồng nhất, nhưng trong đa số các trường hợp, hai thông số này không đồng đẳng với nhau.

  • Biên an toàn.

Khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của công ty mà mua cổ phiếu vào, thì sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Sự chênh lệch giữ giá trị thực và giá cả chính là “Biên an toàn” mà Graham định nghĩa. Chênh lệch lớn thì độ an toàn càng cao.

LỜI KHUYÊN CỦA BUFFETT

Biên an toàn chính là “Giá giảm mạnh”, giá mua càng thấp thì khả năng thu được lợi nhuận càng cao.