26 C
Hanoi
Friday, April 23, 2021

Các phong cách giao dịch trong đầu tư chứng khoán (Trading Styles)

Trong đầu tư chứng khoán có rất nhiều phong cách giao dịch trên thị trường, tùy và đặc điểm quy mô, chiến lược thời gian của các nhà đầu tư và các nhà giao dịch. Dưới đây là 4 phong cách giao dịch trong thị trường.

 1. Giao dịch trong ngày (Trading styles)
  • Giao dịch trong ngày là giao dịch sẽ hoàn thành mua bán trong ngày, còn có cách gọi khác là giao dịch T+0. Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, giao dịch chứng khoán trong ngày được thấy trong giao dịch chứng khoán phái sinh. Hiện tại giao dịch cơ sở là T+3.
 2. Giao dịch theo bước sóng (Swing trade)
  • Giao dịch bước sóng dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong biểu đồ thị giá chứng khoán. Vận dụng kiến thức để mua được giá thấp(gần điểm đáy) và kỳ vọng bán giá cao (gần điểm đỉnh).
 3. Giao dịch vị thế (Position trade)
  • Một thiết kế giao dịch dài hạn để nắm bắt xu hướng của cổ phiếu, khi giá của cổ phiếu được kỳ vọng tăng đáng kể (thường vượt quá 20%).
 4. Đầu tư mua và nắm giữ (Buy and Hold)
  • Mua và nắm giữ cổ phiếu thường trong nhiều năm, cho đến khi các yếu tố cơ bản hoặc những yếu tố tác động thay đổi, thường bắt buộc bán cổ phiếu. Mua và nắm giữ thường dành cho các nhà đầu tư tổ chức hoặc các nhà đầu tư theo “tích tài sản”.
 • chú thích: “tích tài sản” là một dạng đầu tư mua khi giá cổ phiếu giảm hoặc giải ngân khi tích lũy cổ phiếu.
Admin - Bách Lahttp://www.dautuchungkhoan.com.vn
La Văn Bách || Tư vấn đầu tư cao cấp & Quản lý tài sản || Phone: 0903444868

Latest news

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...

Cập nhật thị trường 03/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,34 điểm (+0,03%) lên 1186,95 điểm, trong đó có 270 mã tăng, 43...

Related news

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...

Cập nhật thị trường 03/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,34 điểm (+0,03%) lên 1186,95 điểm, trong đó có 270 mã tăng, 43...