32 C
Hanoi
Monday, June 14, 2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán?

Trong những lần chia tách cổ phiếu, các nhà đầu tư cần hiểu rõ và mục đích của ngày giao dịch không hưởng quyền ( GDKHQ ), ngày đăng ký cuối cùng và ngày thành toán khi nhà đầu tư muốn có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán được hưởng quyền.

Các quyền đó gồm các quyền cơ bản như sau:

  • Quyền nhận cổ tức
  • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
  • Quyền tham dự đại hội cổ đồng ..

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày người mua sẽ không nhận được các quyền có liên quan ( quyền nhận cổ tức, quyền mua các cổ phiếu phá hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…) Mục đích của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua cổ phiếu tại ngày GDKHQ hoặc sau ngày GDKQH thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách và sẽ không được hưởng các quyền đó.

Ngày thành toán là ngày cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả tiền về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Điều chỉnh giá khi chốt quyền

Giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo. Công thức tính tổng quát như sau:

Ptc: Giá tham chiếu trong ngày không hưởng quyền trên

l2: Tỷ lệ vốn tăng do thưởng bằng cổ phiếu ( tăng vốn từ chủ sở hữu)

l3: Tỷ lệ vốn tăng do trả cổ tức bằng cổ phiếu

TTHcp: Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu

Divcp: Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu

TTHt: Giá trị tiền thưởng bằng tiền

Pr1: Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu

Pr2: Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng cổ tức bằng cổ phiếu

Pr3: Giá cổ phiếu tính cho người được nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Trường hợp một doanh nghiệp niếm yết vừa trả cổ tức bằng tiền mặt, vừa trả cổ tức bằng cổ phiếu giá tham chiếu được xác định bằng công thức sau:

Tuy nhiên trong thực tế trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu Pr3 = 0 , do đó:

Admin - Bách Lahttp://www.dautuchungkhoan.com.vn
La Văn Bách || Tư vấn đầu tư cao cấp & Quản lý tài sản || Phone: 0903444868

Latest news

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán?

Trong những lần chia tách cổ phiếu, các nhà đầu tư cần hiểu rõ và mục đích của ngày giao dịch không...

Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu tăng trưởng Đây là cổ phiếu của những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong nhiều năm...

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Related news

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán?

Trong những lần chia tách cổ phiếu, các nhà đầu tư cần hiểu rõ và mục đích của ngày giao dịch không...

Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu tăng trưởng Đây là cổ phiếu của những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong nhiều năm...

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...