25.6 C
Hanoi
Wednesday, September 22, 2021

Chào mua công khai cổ phiếu là gì?

Chào mua công khai là gì?

Chào mua công khai là hoạt động theo đó người mua phải công khai chào mua cổ phiếu của tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty đại chúng theo cùng một điều kiện khi người mua có hoạt động thâu tóm hoặc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty đến một mức nhất định.

Người mua có thể là nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

Lưu ý hoạt động chào mua công khai không áp dụng đối với công ty không phải là công ty đại chúng và giao dịch mua cổ phiếu không có quyền biểu quyết (ví dụ như cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, cổ phiếu quỹ).

Nguyên tắc cơ bản của việc chào mua công khai?

Thứ nhất: Việc chào mua phải công bằng giữa các cổ đông và các cổ đông tham gia chào mua công khai phải được cung cấp đầy đủ thông tin để tiếp cận đề nghị mua cổ phiếu của bên chào mua. Cổ đông có quyền tự định đoạt có tham gia vào việc chào mua hay không. Bên chào mua công khai phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý chào mua – theo điều 40 của Nghị định 58

Thứ hai: Giao dịch chào mua công khai cần có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và ý kiến của Hội đồng quản trị của công ty mục tiêu dựa trên hồ sơ đăng ký chào mua công khai gửi cho Ủy ban chứng khoán và công ty mục tiêu.

Các trương hợp được chào mua công khai?

Luật chứng khoán 2006 quy định chào mua công khai áp dụng trong 03 trường hợp sau đây:

(1) Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sỡ hữ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng;

(2) Người mua và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; hoặc

(3) Người mua và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng mua tiếp từ 5 đến dưới 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng trong thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

Trường hợp ngoại lệ?

Pháp luật về chứng khoán quy định cụ thể sáu trường hợp ngoại lệ không phải tiến hành chào mua công khai. Cụ thể các trường hợp ngoại lệ được quy định như sau:

(1) Mua cổ phiếu mới được đại hội đồng cổ đông thông qua

(2) Mua cổ phiếu hiện hành được đại hội đồng cổ đông thông qua

(3) Chuyển nhượng cổ phiếu để tái cơ cấu nhóm công ty

(4) Chào bán cổ phần ra công chúng

(5) Chuyển nhượng cổ phiếu theo quyết định của Tòa án

(6) Tặng, cho hoặc thừa kế cổ phiếu

Ngoài ra, Bộ Tài chính có thể quyết định các trường hợp khác không cần chào mua chứng khoán.

Admin - Bách Lahttp://www.dautuchungkhoan.com.vn
La Văn Bách || Tư vấn đầu tư cao cấp & Quản lý tài sản || Phone: 0903444868 https://www.facebook.com/groups/vietnamesestockmarket

Latest news

Cơ hội đầu tư: Giai đoạn phục hồi nền kinh tế cuối quý 3 – quý 4/2021

Sau mỗi đoạn khủng hoảng kinh tế, sẽ bước vào giai đoạn phục hồi, ở đó rất nhiều biện pháp kích cầu...

Đầu tư là gì? Vì sao nên đầu tư?

Thống kê cho thấy trên 90% những người giàu có/tự do tài chính đều có nhiều hơn một nguồn thu nhập. Ngược...

Jessen Livermore – Lý thuyết thị trường

Nhà đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại. Sinh ra ở một gia đình nông dân, nhưng niềm khao...

Quản trị vốn đầu tư

Kết thúc tuần 37 thị trường chứng khoán đang có mức đóng của tại Vn-Index 1313.20 điểm, thị trường vẫn giao dịch...

Related news

Cơ hội đầu tư: Giai đoạn phục hồi nền kinh tế cuối quý 3 – quý 4/2021

Sau mỗi đoạn khủng hoảng kinh tế, sẽ bước vào giai đoạn phục hồi, ở đó rất nhiều biện pháp kích cầu...

Đầu tư là gì? Vì sao nên đầu tư?

Thống kê cho thấy trên 90% những người giàu có/tự do tài chính đều có nhiều hơn một nguồn thu nhập. Ngược...

Jessen Livermore – Lý thuyết thị trường

Nhà đầu cơ chứng khoán vĩ đại nhất mọi thời đại. Sinh ra ở một gia đình nông dân, nhưng niềm khao...

Quản trị vốn đầu tư

Kết thúc tuần 37 thị trường chứng khoán đang có mức đóng của tại Vn-Index 1313.20 điểm, thị trường vẫn giao dịch...