28 C
Hanoi
Saturday, May 15, 2021

Admin - Bách La

0 COMMENTS
126 POSTS
La Văn Bách || Tư vấn đầu tư cao cấp & Quản lý tài sản || Phone: 0903444868

featured

Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu tăng trưởng Đây là cổ phiếu của những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong nhiều năm...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...
- Advertisement -

Latest news

Cập nhật thị trường 05/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 14,72 điểm (+1,32%) lên 1126,91 điểm, trong đó có 209 mã tăng, 20...

Cập nhật thị trường 04/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,9 điểm (+0,08%) lên 1112,19 điểm, trong đó có 209 mã tăng, 20...

Cập nhật thị trường 02/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 40,02 điểm (+3,86%) lên1075,53 điểm, trong đó có 331 mã tăng, 25 mã...

Cập nhật thị trường 01/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 21.1 điểm (-2%) xuống 1035,51điểm, trong đó có 90 mã tăng, 6 mã...

Cập nhật thị trường 29/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 32,67 (+3,19%) lên 1056,61 điểm, trong đó có 375 mã tăng, 42 mã...

Cập nhật thị trường 28/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 73,23 điểm (-6,67%) xuống 1023,94 điểm, trong đó có 20 mã tăng, 8...

Cập nhật thị trường 27/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 38,95 điểm (-3,43%) xuống 1109,17 điểm, trong đó có 51 mã tăng, 9...

Cập nhật thị trường 26/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 29,93 điểm (-2,57%) xuống 1136,12 điểm, trong đó có 78 mã tăng, 13...

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán: Đường xu hướng (Trendline)

Trong đầu tư cổ phiếu các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật cổ phiếu để xác định...

Cập nhật thị trường 25/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,73 điểm (-0,06%) xuống 1166,05 điểm, trong đó có 236 mã tăng, 57...
- Advertisement -

Most Commented

Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu tăng trưởng Đây là cổ phiếu của những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong nhiều năm...
- Advertisement -

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...