26 C
Hanoi
Friday, April 23, 2021

Phân tích thị trường

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...

Cập nhật thị trường 03/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,34 điểm (+0,03%) lên 1186,95 điểm, trong đó có 270 mã tăng, 43...

Cập nhật thị trường 02/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,44 điểm (+0,04%) lên 1186,61 điểm, trong đó có 227 mã tăng, 19...

Cập nhật thị trường 01/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index 17,7 điểm (+1,51%) lên 1186,17 điểm, trong đó có 358 mã tăng, 37 mã...

Cập nhật thị trường 26/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 3,04 điểm (+0,26%) lên 1168,47 điểm, trong đó có 216 mã tăng, 23...

Cập nhật thị trường 25/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 3,42 điểm (+0,29%) lên 1165,43 điểm, trong đó có 220 mã tăng, 20...

Cập nhật thị trường 24/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 15,63 điểm (-1,33%) xuống 1163,01 điểm, trong đó có 93 mã tăng, 9...

Cập nhật thị trường 23/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 2,6 điểm (+0,22%) lên 1177,64 điểm, trong đó có 233 mã tăng, 14...

Cập nhật thị trường 22/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1,54 (+0,13%) lên 1175,04 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 14 mã...

Cập nhật thị trường 19/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,88 (-0,07%) xuống 1173,5 điểm, trong đó có 203 mã tăng, 12 mã...

Cập nhật thị trường 18/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 18,6 điểm (+1,61%) lên 1174,38 điểm, trong đó có 277 mã tăng, 20...

Cập nhật thị trường 17/02/2021 (Phiên đầu năm Tân Sửu)

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 40,85 điểm (+3,66%) lên 1155,78 điểm, trong đó có 425 mã tăng, 68...

Cập nhật thị trường 09/02/2021

Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết khép lại với sắc xanh tràn ngập thị trường. Theo đó, VN-Index đóng...

Must Read

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...

Cập nhật thị trường 03/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,34 điểm (+0,03%) lên 1186,95 điểm, trong đó có 270 mã tăng, 43...