28 C
Hanoi
Saturday, May 15, 2021

Phân tích thị trường

Cập nhật thị trường 08/02/2021

Cập nhật thị trường 08/2/2021Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 43,73 điểm (-3,88%) xuống 1083,18 điểm, trong đó có...

Cập nhật thị trường 05/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 14,72 điểm (+1,32%) lên 1126,91 điểm, trong đó có 209 mã tăng, 20...

Cập nhật thị trường 04/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 0,9 điểm (+0,08%) lên 1112,19 điểm, trong đó có 209 mã tăng, 20...

Cập nhật thị trường 02/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 40,02 điểm (+3,86%) lên1075,53 điểm, trong đó có 331 mã tăng, 25 mã...

Cập nhật thị trường 01/02/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 21.1 điểm (-2%) xuống 1035,51điểm, trong đó có 90 mã tăng, 6 mã...

Cập nhật thị trường 29/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 32,67 (+3,19%) lên 1056,61 điểm, trong đó có 375 mã tăng, 42 mã...

Cập nhật thị trường 28/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 73,23 điểm (-6,67%) xuống 1023,94 điểm, trong đó có 20 mã tăng, 8...

Cập nhật thị trường 27/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 38,95 điểm (-3,43%) xuống 1109,17 điểm, trong đó có 51 mã tăng, 9...

Cập nhật thị trường 26/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 29,93 điểm (-2,57%) xuống 1136,12 điểm, trong đó có 78 mã tăng, 13...

Cập nhật thị trường 25/01/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,73 điểm (-0,06%) xuống 1166,05 điểm, trong đó có 236 mã tăng, 57...

Must Read

Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu tăng trưởng Đây là cổ phiếu của những doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong nhiều năm...

Chiến lược, cơ hội đầu tư tuần 06/2021

Phân tích thị trường, cơ hội đầu tư - đầu cơ. Với thanh khoản phiên ngày hôm này 11/03/2021...

Cập nhật thị trường 05/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0,33 điểm (-0,33%) xuống 1168,19 điểm, trong đó có 199 mã tăng, 16...

Cập nhật thị trường 04/03/2021

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%) xuống 1168,52 điểm, trong đó có 95 mã tăng, 11...