STTKHOÁ HỌC CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN
1Nội Dung Khoá Học
 • Tổng quan về Thị trường Chứng khoán.
 • Nguyên tắc giao dịch tại 3 sàn.
 • Các vấn đề liên quan đến chứng khoán (Cổ tức, phát hành thêm, CP thưởng, giá điều chỉnh).
 • Hướng dẫn sử dụng các tiện ích, dịch vụ (bảng giá, phần mềm ATD, Mobile App…).
 • Tổng quan về phân tích cơ bản (cách đọc BCTC, các lựa chọn cổ phiếu).
 • Ý nghĩa của các chỉ số tài chính cơ bản thường sử dụng EPS, ROA, ROE, P/E, P/B, EPS.
2Mục Tiêu Mong Muốn
 • Hiểu rõ về thị trường tài chính, chứng khoán
 • Hiểu rõ về cổ phiếu
 • Hiểu rõ về các quy định trong giao dịch và cách thức giao dịch
 • Tìm hiểu về Phân tích Cơ bản, những chỉ số tài chính thường dùng và cách thức áp dụng trong thực tế
 • Tìm hiểu về Phân tích Kỹ thuật, các chỉ báo thường dùng và cách thức áp dụng trong thực tế
3Học Phí1.300.000 VNĐ

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

STTKhoá Học Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán
1Nội Dung Khoá Học
 • Sử dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
 • Chiến lược đầu tư sử dụng Phân tích kỹ thuật
 • Chiến lược đầu cơ
 • Cách chọn cổ phiếu
 • Hiểu về Rủi ro trong đầu tư và đầu cơ cổ phiếu
 • Nhận diện điểm yếu tâm lý của nhà đầu tư cá nhân
2Mục Tiêu Mong Muốn
 • Nắm vững lý thuyết cơ bản quan trọng trong Phân tích Kỹ thuật.
 • Hiểu được nguyên tắc sử dụng Phân tích Kỹ thuật trong dự báo giá chứng khoán.
 • Xác định các tín hiệu mua bán theo những chỉ dẫn của Phân tích Kỹ thuật cũng như thời điểm tham gia thị trường
 • Sử dụng được các ứng dụng cơ bản của phần mềm Phân tích Kỹ thuật MetaStock® và AmiBroker®.
 • Cách thức sử dụng công cụ cập nhật dữ liệu VietstockUpdater®.
 • Ứng dụng phân tích một số cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Giúp bạn có được nền tảng kiến thức vững chắc để tham gia tiếp các khóa học PTKT nâng cao hoặc tự học và ứng dụng trong thực tế.
3Học Phí3.900.000 VNĐ